Thomashof Yoga Retreats 2023

16.-19. November 2023 Thomashof

B&B // Frühstück in den Sommerferien

13. Juli. – 25. August 2023 Thomashof

Pizza & Cyanotypie-Workshop zu Pfingsten

27. + 28. Mai 2023 Thomashof

Offene Gärten Oberhavel

14. Mai 2023 Thomashof

3. Regionalmark Zehdenick

13. Mai 2023 Marktplatz Zehdenick

Offene Ateliers Brandenburg

06.-07. Mai 2023 Thomashof

Osterprogramm auf dem Thomashof

08. + 09. April 2023 Thomashof

Adventscafé am 4. Advent

4. Advent // 18. Dezember 2022 Thomashof

Adventscafé am 3. Advent + Märchenlesung

3. Advent // 11. Dezember 2022 Thomashof